Hội nghị thường niên và Hội nghị đoàn kết của Hiệp hội Nhân viên Y tế Cộng đồng Quốc gia (NACHW)

Nhân viên y tế cộng đồng: Lực lượng lao động chúng ta cần cho thế giới chúng ta muốn

Ngày 1 – 3 tháng 8
Ngày 2 – 4 tháng 8
Ngày 3 – 5 tháng 8

Hội nghị thường niên

12:00 - 5:00 chiều CDT

  • Cuộc họp thường niên bao gồm cập nhật từ Giám đốc điều hành, Thủ quỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các ủy ban và bỏ phiếu cho các ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.