Enskri kounye a! OUT 3-5, 2023 | Austin, Texas

NACHW Inite Konferans ak Reyinyon Anyèl

Antre nan Travayè Sante Kominotè, patnè ak alye nan evènman nasyonal prezan pou elve enpak nou.

0
0
0
0
Jou
0
0
zepòt
0
0
min
0
0
Sekretè

Ki sa ki Konferans Inite a?

Li nan evènman anyèl ak entèaktif nan Asosyasyon Nasyonal Pou Travayè Sante Kominotè (NACHW), ki fèt pou CHW nou yo ak manm alye nou yo fè yon diferans. Tèm 2023 a se "Travayè Sante Kominotè: Mendèv nou bezwen pou mond lan nou vle".

Aprann pi bon-pratik

Rankontre kamarad klas ou yo

Inifye vwa nou yo

Vote pou tablo a

ENSKRI JODI A
VIN YON PATWONE