Ki te fèt sou OUT 3-5, 2023 | Austin, Texas

NACHW Inite Konferans ak Reyinyon Anyèl

Travayè Sante Kominotè, patnè, ak alye sanble te reyini ansanm nan yon evènman nasyonal premye!

Inite 2023 nan revizyon!

Ki sa ki Konferans Inite a?

Li nan evènman anyèl ak entèaktif nan Asosyasyon Nasyonal Pou Travayè Sante Kominotè (NACHW), ki fèt pou CHW nou yo ak manm alye nou yo fè yon diferans. Tèm 2023 a te "Travayè Sante Kominotè: Mendèv nou bezwen pou mond lan nou vle".

Aprann pi bon-pratik

Rankontre kamarad klas ou yo

Inifye vwa nou yo

Vote pou tablo a