Đăng ký ngay! THÁNG TÁM 3-5, 2023 | Austin, Texas

Hội nghị thống nhất NACHW và Hội nghị thường niên

Tham gia cùng Nhân viên Y tế Cộng đồng, các đối tác và đồng minh tại sự kiện quốc gia ưu việt để nâng cao tác động của chúng tôi.

0
0
0
0
Ngày
0
0
Giờ
0
0
Phút
0
0
Sec

Hội nghị Thống nhất là gì?

Đây là cuộc họp thường niên và sự kiện tương tác của Hiệp hội Nhân viên Y tế Cộng đồng Quốc gia (NACHW), được thiết kế cho các thành viên CHW và đồng minh của chúng tôi tạo ra sự khác biệt. Chủ đề của năm 2023 là "Nhân viên y tế cộng đồng: Lực lượng lao động chúng ta cần cho thế giới chúng ta muốn".

Tìm hiểu các phương pháp hay nhất

Gặp gỡ đồng nghiệp của bạn

Thống nhất tiếng nói của chúng ta

Bỏ phiếu cho hội đồng quản trị

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY
TRỞ THÀNH NHÀ TÀI TRỢ