THÁNG TÁM 21-22, 2024 | Ảo

Hội nghị thường niên NACHW và Hội nghị Thống nhất

Hội nghị Thống nhất là gì?

Đây là cuộc họp thường niên và sự kiện tương tác của Hiệp hội Nhân viên Y tế Cộng đồng Quốc gia (NACHW), được thiết kế cho các thành viên CHW và đồng minh của chúng tôi tạo ra sự khác biệt. Chủ đề của năm 2024 là "Tiếng nói của chúng ta được lắng nghe, sự lãnh đạo của chúng ta được tôn trọng".

Tìm hiểu các phương pháp hay nhất

Gặp gỡ đồng nghiệp của bạn

Thống nhất tiếng nói của chúng ta

Bỏ phiếu cho hội đồng quản trị

Trải nghiệm kỹ thuật số của chúng tôi bao gồm:

  • Cập nhật về NACHW từ Giám đốc điều hành và Hội đồng quản trị của chúng tôi

  • Làm quen và bỏ phiếu cho các ứng cử viên hội đồng quản trị

  • Đột phá và kết nối mạng

  • Bài phát biểu chính và bài thuyết trình hấp dẫn