Có vẻ như bạn không phải là thành viên của NACHW. Bạn vẫn có thể tham dự với tư cách là CHW hoặc đồng minh. CHW bao gồm Nhân viên Y tế Cộng đồng, Người vận động và Đại diện Y tế Cộng đồng và các chức danh liên quan khác. Đồng minh là những người làm việc với và / hoặc hỗ trợ CHW và khách hàng của họ.

Tham dự hội nghị với tư cách là thành viên cho phép bạn bỏ phiếu cho các thành viên hội đồng quản trị mới trong phần họp thường niên vào ngày 3 tháng Tám. Để trở thành thành viên và nhận chiết khấu dành cho thành viên, hãy truy cập www.nachw.org/membership và đăng ký ngay hôm nay. Sau khi đăng ký, hãy nhập email của bạn trên trang trước (www.nachwunity.org/registration) để được đưa đến trang giá thành viên.

Bạn không chắc tư cách thành viên của mình đã hết hạn chưa? Kiểm tra và gia hạn tư cách thành viên của bạn ngay bây giờ. Nếu bạn đã đăng ký tư cách thành viên trực tuyến, hãy làm theo các hướng dẫn sau để gia hạn. Nếu bạn đã đăng ký trực tiếp trong Hội nghị Thống nhất 2019, vui lòng gia hạn tư cách thành viên của bạn bằng cách làm theo các hướng dẫn sau.

Nếu bạn là CHW và muốn tham dự Hội nghị Thống nhất và Hội nghị Thường niên mà không có tư cách thành viên, vui lòng nhấp vào nút bên dưới bên trái. Nếu bạn là đồng minh và muốn tham dự mà không cần tư cách thành viên, vui lòng nhấp vào nút bên dưới bên phải.

CHW / Promotor / CHR
Vé không phải thành viên

Bạn có phải là CHW nhưng không phải là thành viên?

Vé không phải thành viên Ally

Không phải là CHW?