Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web NACHWUnity.org của chúng tôi và xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chính sách này liên quan đến NACHWUnity.org và tất cả các trang web được tài trợ NACHWUnity.org. Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với NACHWUnity.org. Tuyên bố về quyền riêng tư này cung cấp thông tin về thông tin cá nhân mà NACHWUnity.org thu thập và cách thức NACHWUnity.org sử dụng thông tin cá nhân đó.

Thu thập thông tin cá nhân
NACHWUnity.org có thể thu thập và sử dụng các loại thông tin cá nhân sau:

Thông tin không nhận dạng cá nhân
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin không nhận dạng cá nhân được thu thập từ bạn và những người dùng trang web khác để thực hiện các phân tích thống kê về hành vi và đặc điểm của người dùng. Những số liệu thống kê tổng hợp này sẽ được sử dụng để cải thiện trang web và cho mục đích phát triển sản phẩm và tiếp thị nói chung. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin tổng hợp đó cho các nguồn tài trợ và các bên thứ ba khác cho các mục đích nhất định, nhưng số liệu thống kê đó không chứa thông tin nhận dạng cá nhân và không thể được sử dụng để thu thập thông tin đó.

Thông tin nhận dạng cá nhân
Thông tin nhận dạng cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng trang web này có thể được sử dụng để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn, để nâng cao trải nghiệm của bạn tại trang web và, nếu có, để nâng cao trải nghiệm của bạn với tư cách là người dùng các sản phẩm và dịch vụ của NACHWUnity.org. Thông tin về bạn cũng có thể được chúng tôi nhận được khi bạn truy cập trang web thông qua các phương tiện truyền thông xã hội khác nhau. Cài đặt quyền riêng tư của bạn với mạng xã hội thường thiết lập số lượng và loại dữ liệu mà chúng tôi có thể nhận được từ mạng xã hội đó. Bạn nên điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư theo sở thích của mình trên các phương tiện truyền thông xã hội đó.

Khi NACHWUnity.org tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho các đại lý hoặc nhà thầu phụ ("Nhà thầu bên ngoài") cho các mục đích này, đại lý hoặc nhà thầu phụ được đề cập sẽ có nghĩa vụ sử dụng thông tin cá nhân đó theo các điều khoản của tuyên bố về quyền riêng tư này. Quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân của bạn bởi các nhà thầu này được giới hạn ở thông tin cần thiết một cách hợp lý để các Nhà thầu Bên ngoài này thực hiện chức năng hạn chế của họ cho chúng tôi. Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà thầu này (i) bảo vệ quyền riêng tư của thông tin nhận dạng cá nhân của bạn phù hợp với Chính sách bảo mật này và (ii) không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp cho chúng tôi các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi đã ký hợp đồng. Ngoài việc tiết lộ một cách hợp lý cần thiết cho các mục đích được xác định ở nơi khác, NACHWUnity.org có thể tiết lộ thông tin cá nhân của mình trong phạm vi luật pháp yêu cầu, liên quan đến bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý hoặc thủ tục tố tụng pháp lý tiềm năng nào và để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của mình.

Cookie và công nghệ theo dõi khác
Chúng tôi và các bên thứ ba kinh doanh với trang web bao gồm các nhà thầu bên ngoài, có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web, đối tượng chia sẻ cục bộ, thẻ, tập lệnh, số nhận dạng quảng cáo cố định và di động và các công nghệ tương tự ("Cookie") liên quan đến việc sử dụng trang web này của bạn, ứng dụng di động và trang web của bên thứ ba. Cookie có thể có số nhận dạng duy nhất và hiện diện trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, chúng cũng có thể có mặt trên trang web hoặc trong email mà chúng tôi gửi cho bạn. Thông tin về bạn và việc bạn sử dụng trang web có thể được truyền bởi Cookie bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin liên quan đến loại trình duyệt, số nhận dạng thiết bị, địa chỉ IP, tùy chọn tìm kiếm, ngày và giờ sử dụng của bạn, nhấp qua hoạt động liên quan đến quảng cáo và thời gian, địa điểm và thời lượng truy cập. Cookie chỉ có thể được lưu trữ trong một phiên riêng lẻ hoặc vô thời hạn.

NACHWUnity.org có thể sử dụng dữ liệu do Cookie thu thập để: (i) tạo điều kiện thuận lợi cho việc bạn sử dụng trang web như ghi nhớ thông tin để tránh sau đó bạn phải nhập lại thông tin đó vào lần truy cập tiếp theo vào trang web; (ii) tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên Trang web; (iii) thu thập các số liệu tổng hợp như khách truy cập tổng hợp, sử dụng nhân khẩu học, sử dụng địa lý và tổng lưu lượng truy cập vào trang web; (iv) cho mục đích đảm bảo chất lượng và sửa chữa các trục trặc; và (v) để cung cấp các cải tiến và đánh giá địa điểm.

Nhà thầu bên ngoài và các trang web được liên kết khác có thể sử dụng Cookie và thu thập và sử dụng thông tin của bạn có nguồn gốc từ đó khác với NACHWUnity.org. Bạn phải tham khảo các điều khoản áp dụng của họ về cùng một điều khoản. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng Cookie và thu thập và sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ ai khác ngoài chúng tôi.

Bảo mật dữ liệu của bạn
NACHWUnity.org sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, hành chính và công nghệ hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ tính toàn vẹn và bảo mật của tất cả thông tin chúng tôi thu thập và chúng tôi chia sẻ với Nhà thầu, người dùng và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài của mình. Tuy nhiên, không có hệ thống bảo mật nào là không thể xuyên thủng và chúng tôi không thể đảm bảo an ninh cho hệ thống của chúng tôi 100%. Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào dưới sự kiểm soát của chúng tôi bị xâm phạm do vi phạm bảo mật, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để điều tra tình hình và khi thích hợp, thông báo cho những cá nhân có thông tin có thể đã bị xâm phạm và thực hiện các bước khác, theo bất kỳ luật và quy định hiện hành nào.

Cập nhật tuyên bố này
Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Phiên bản mới nhất của chính sách bảo mật sẽ chi phối việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về bạn và sẽ được đặt trên trang web. Bằng cách tiếp tục truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ và sản phẩm nào liên quan sau khi những thay đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý với chính sách bảo mật đã sửa đổi.

Các trang web khác
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác. NACHWUnity.org không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ bên thứ ba nào. Các tài liệu tham khảo và liên kết này được cung cấp dưới dạng hỗ trợ để giúp bạn xác định và định vị các tài nguyên khác có thể quan tâm và không nhằm mục đích tuyên bố hoặc ngụ ý rằng NACHWUnity.org tài trợ, xác nhận hoặc liên kết hoặc liên kết với những người hoặc tổ chức cung cấp thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ đó, cũng như các tài liệu tham khảo hoặc liên kết nhằm nêu rõ hoặc ngụ ý rằng NACHWUnity.org được ủy quyền hợp pháp để sử dụng bất kỳ tên thương mại nào, nhãn hiệu, logo, con dấu hợp pháp hoặc chính thức đã đăng ký hoặc biểu tượng bản quyền có thể được phản ánh trong đó.

Liên hệ với NACHWUnity.org
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này hoặc cách NACHWUnity.org xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng viết thư tới:

Tài nguyên y tế đang hoạt động
ATTN: Hiệp hội Nhân viên Y tế Cộng đồng Quốc gia (NACHW)
2 Boylston St. Tầng 4
Boston, MA 02116