Asosyasyon Nasyonal Travayè Sante Kominotè yo (NACHW) Reyinyon Anyèl ak Inite

Travayè sante kominotè: Mendèv nou bezwen pou mond lan nou vle

Jou 1 - 3 out
Jou 2 - 4 out
Jou 3 - 5 out

Inite Jou 2 Sesyon Maten 2 Maten

9:00 - 10:30 am CDT

 • Gwoup Affinity Rejyonal: Pandan manje maten NACHW ta renmen envite eta yo ak / oswa rejyon yo reyini ansanm ak fasilitatè yo konekte, rezo, ak planifye objektif defans nan lavni.

KRAZE 10:30 - 10:45 am CDT

Ekspozisyon Hall Louvri pou prezantasyon, mache, ak izolwa

10:00 am - 12:00 pm CDT

KRAZE 12:00 - 12:15 pm CDT

Manje midi ak Keynote

12:15 - 2:00 pm CDT

KRAZE 2:00 - 2:15 pm CDT

Atelye wonn A

2:15 - 3:30 pm CDT

Chwazi nan youn nan atelye sa yo.

Prácticas de autocuidado espiritual para la estabilidad y fortalecimiento integral" En esta sesión la exponente compartirá su experiencia personal y conocimientos sobre la conveniencia de ver y abordar todo lo que nos sucede, en las diferentes áreas de nuestra vida, desde una perspectiva positiva y de autoaprendizaje constante. También hablará acerca de la importancia y los beneficios de practicar en todo tiempo y circunstancia la gratitud, y cómo podemos adquirir este buen hábito, concluyendo con una disertación sobre el tema del perdón y la necesidad de practicarlo con honestidad a otros y tambien a uno mismo.

Depi 2015, Siloam Health te avèk siksè jere yon pwogram Travayè Sante Kominotè ki vize kominote imigran ak refijye nan Nashville, TN. Pwogram sa a itilize modèl la IMPACT CHW devlope pa Sant Penn pou CHWs. Nou pral diskite sou ki jan CHWs patisipe nan kolekte evalyasyon
done pandan vizit klinik ak kay. CHWs jwe yon wòl enpòtan nan kolekte done rezilta sante kòm manm fè konfyans nan ekip swen yon pasyan an. Ekipe CHWs yo dwe yon pati nan efò evalyasyon ka enplike nan kolekte tou de done pasyan kalitatif ak kantite pasyan, fè gwoup konsantre, administre sondaj, kreye sistèm swiv done, ak diminye rezilta nan moun ki gen entansyon kle. Sa a se an konkòdans ak konpetans debaz yo CHW idantifye pa Pwojè C3 la. Kòm yon egzanp, nou pral sèvi ak done rezilta sante soti nan yon patenarya ak yon inivèsite lokal yo ilistre efikasite nan pwogram nou an, ki jan nou angaje CHWs nan rechèch, ak ki jan nou planifye pou pataje evalyasyon sa a ak pasyan ankouraje patisipasyon pwogram.

Pwogram magazen Kwen Healthy la gen pou objaktif pou sipòte magazen katye yo atravè patenarya lokal yo ak kapasite pou ankouraje ak ogmante aksè ekitab nan fwi fre ak legim kote manm kominote nou yo ap viv, travay, ak jwe. Pwogram Katye Healthy yo opere pwogram lan nan Depatman SanTe Metro San Antonio an an patenarya avèk Gwo Pwodui leta ak pwopriyetè magazen manm yo atravè San Antonio.

Pwogram nan itilize yon apwòch metòd melanje nan sondaj, analiz jeospatial, ak entèvyou nan kat dezè manje nan San Antonio ak Konte Bexar. Anplis de sa, pwogram nan travay kole kole ak CHWs pou detèmine ki fwi ak legim moun ki ta pi renmen jwenn aksè nan katye yo. Pou fasilite pwosesis sa a, yon magazen Kwen Sante Magazen te kreye pou ede CHWs nan lokalite ak evalye magazen manm potansyèl yo, ki gen ladan estrateji angajman kominote yo.

Nan fen prezantasyon an, patisipan yo pral kapab trase sou magazen Korner Healthy CHW Kit pou idantifye desè manje ak lokalize magazen manm potansyèl yo nan kominote yo. Pwojè a tou gen aplikasyon pratik pou manm kominote yo k ap chèche enfòme politik manje, ankouraje pratik nitrisyon ki an sante, osi byen ke jere disparisyon sante nan mitan popilasyon istorikman majinalize.

Kapasite bilding CHWs 'pou gaze sipò pou lejislasyon ki gen rapò ak CHW, nan tou de nivo eta a ak federal, se kritik pou pwoteje entegrite nan idantite pwofesyonèl yo, asire konpansasyon ki jis pou travay yo, ak avanse ekite atravè spectre an nan òganizasyon yo ap travay nan. Soti nan 2020 pou prezante, Pwojè CHAMPP (Travayè Sante Kominotè defann pou mouvman nan Politik ak Pratik), yon gwoup 8-moun ki konpoze de ajan sante kominotè, chèchè, analis politik, ak reprezantan ki soti nan òganizasyon filantwopik, te konvansyone nan 1) enfòme, ak defann pou, devlopman nan lejislasyon federal pou kreye finansman dirab pou mendèv la CHW; 2) jwenn ladrès nan efektivman kominike avèk peyè swen sante, règleman, òganizasyon filantwopik, lidè òganizasyon ki baze nan kominote a, ak lòt moun ki gen enkyetid kle; 3) kreye gad yo kenbe anplwayè yo responsab pou kreye anviwònman ki fezab nan siksè pèsonèl ak pwofesyonèl; ak 4) ogmante konesans nou sou pwosesis yo anba pwosedi devlopman lejislasyon. Nou pwopoze yon atelye 75-minit ki dekri aspè nan kowalisyon multistake nou an, ki ka sèvi kòm yon modèl pou kiltive kolaborasyon siyifikatif ant CHWs ak alye yo atravè akademi, filantwopi, ak politik. Atravè seyans atelye sa a, nou pral montre fason yo nan ki nou ogmante fòs endividyèl nou yo optimize enpak kolektif nou an.

Kominote Marginalized yo disproporsyonelman afekte pa sante inegal, enpak edikasyonèl ak ekonomik, e sa te senplifye pandan pandemi COVID-19 la. An patikilye, kominote koulè yo gen tandans defavorize nan kominote riral yo. HMong ak Rezo Kominikasyon Ispanyola (H2N) te etabli pou adrese enpak sante inegal nan kominote patikilye defavorize nan seksyon riral, santral WI, popilasyon panyòl ak HMong. Prezantatè yo pral mete aksan sou pwogram AHmong nou an, ki sipòte jèn koulè ki enterese nan pouswiv yon karyè nan jaden an sante. Prezantatè yo pral pataje tou ki jan H2N kolabore ak patnè sipòte efò pou divèsifye mendèv sante a nan kominote riral yo, ak bati kapasite nan anplwaye CHW li yo.

VIVIR te devlope an repons a mank de lengwistik ak enfòmasyon kiltirèlman konpetan pandan pandemi COVID-19 la. Pwojè Sante Fanm Riral yo devlope VIVIR, yon pwogram konplè pou adrese inegalite sante ki gen eksperyans pa Latinos pandan pandemi an. Kè estrateji a enkli kapasite Pwomotores de Salud pou ranpli evite nan enfòmasyon ak mobilize aksè nan tès COVID-19 ak vaksen yo. Nan sesyon sa a, nou pral diskite sou wòl Pwomotè yo te jwe nan rive nan kominote riral Latino yo.

Avèk 7 Pwomotè k ap travay nan 6 konte nan Nò Santral Nò Florid, nou te rive nan plis pase 7,000 manm kominote jiska 11 kanpay sante ak dwa ak vaksinasyon fasilite pou plis pase 2,000. Pwogram Pwomotè de Salud nou an te bay edikasyon sante prevantif ak repons a
bezwen kominote a pa lye manm nan sèvis ak Pwojè Salud, liy dirèk referans nan kay nou an. Nan fè sa, Pwomotè yo te jwe yon wòl kle nan devlope alfabè sante manm kominote a ak espas sèvis pon. Soti nan sesyon sa a, Pwomotè ak alye yo pral mache lwen ak estrateji konkrè yo rive jwenn popilasyon Latino, patikilyèman moun ki ap viv nan kominote riral yo.

Sesyon sa a pral entèaktivman angaje nan dyalòg pou ki jan ranfòse rezo CHW pa bay yon BEC nan Rezo Sidès CHW ki gide devlopman inisyativ asire resous ak opòtinite yo vize kote ki nesesè. Premye etabli an 2021, REzo a SE CHW te sede rezilta konsiderab pa konekte CHWs ak alye ki soti nan plis pase 30 òganizasyon nan 11 eta yo. Ki te dirije pa CHWs ak ekspètiz nan devlope pwogram CHW ak kapasite òganizasyonèl, SE CHW Rezo a gen pou objaktif pou avanse ekite nan fòtifikasyon nan patnè ak rezo ijan atravè Sidès US la, nan adisyon a ekspansyon an nan fòmasyon konpetans-bilding alantou sante ak ekite rasyal. Pandan ke konsantre nan REZo SE CHW a se rejyon Sidès Ozetazini, prezans nan reyinyon yo vityèl ak 2022 an pèsòn ki te fèt nan Birmingham enkli lidè CHW soti nan rejyon lwès la ak rejyon nò nan peyi Etazini an ki te kontribye nan konvèsasyon yo pou ki jan yo pi byen aplike ladrès nou yo ak plis mendèv nou yo kòm yon antye. Nou envite patisipan yo pote kesyon yo, siksè, istwa, ak enkyetid nan sesyon nou an pou kapab kontribye nan direksyon ak benefisye de espas aprantisaj pataje sa a ki pral "pa nou, pou nou."

Koleksyon done ak mezi rezilta yo enpòtan estrateji pou avanse ekite sante ak amelyore sante pou moun ak kominote yo ak Travayè Sante Kominotè yo (CHW) jwe yon wòl kle nan pouswit sa a. Sepandan, evalyasyon ak koleksyon done yo souvan konsidere kòm konplike, yon chay, ak kòm pran twòp tan. Sesyon sa a ap chèche reframe ke pèsepsyon epi yo bay opòtinite pou yo pratike senp, ankò efikas koleksyon done ak estrateji l 'done. Koleksyon done, sentèz, ak l 'soti nan yon CHW, sipèvizè, administratè ak pèspektiv finanse yo pral prezante. Patisipan yo pral pratike devlope ak ankripte kesyon ki nesesè pou konplete yon evalyasyon bezwen kominote, aplikasyon an nan analiz SWOT, ladrès koute aktif, ak ki jan yo prezante done pou enpak maksimòm.

 • Patisipan yo pral lis estrateji ki nesesè pou konplete yon evalyasyon kominote bezwen pou idantifye kondwi kominote a, solisyon sante ekitab.
 • Patisipan yo pral pratike estrateji koute aktif ki ka itilize lè evalye estati sante ak konpòtman.
 • Patisipan yo pral evalye estrikti òganizasyonèl ak idantifye fòs ak faktè risk nan òganizasyon jan li gen rapò ak evalyasyon, koleksyon done, ak rapò.
 • Patisipan yo diskite sou koleksyon done ki soti nan CHW, sipèvizè, administratè, fon, ak pèspektiv politik.

Kòm yon pati nan Komite Konsiltatif Nasyonal astho sou Ekite Vaksinasyon granmoun, NACHW rekrite ak rasanble 10 CHWs ki travay / te viv nan kominote lokal yo nan ekip aksyon kominote ASTHO (CAT) nan Gwoup Kominote Aprantisaj la (LCG) pou patisipe nan vizit sit kominote vityèl pou bay opinyon ak ranmase fidbak pou devlope plan aksyon ak yon zouti. 

Pou atelye sa a, de nan lidè yo CHW nan pwojè sa a pral pataje sa yo te aprann sou vaksinasyon granmoun, pi bon pratik, ak pataje kèk zouti pou ogmante vaksinasyon granmoun ki gen ladan, yon feyè, zouti, ak grafik medya sosyal. 

Dyabèt se yon kriz sante piblik nasyonal, e anpil efò ap kontinye amelyore rezilta moun k ap viv avèk yo oswa ki gen risk pou kalite 2 dyabèt. CHWS diminye dyabèt nan pwojè SC gen pou objaktif pou bati kapasite 5 sant sante federal ki kalifye (FQHCs) atravè SC.

Pou amelyore prevansyon dyabèt la ak jesyon (DPM) nan pasyan ki gen gwo risk, yon fòmasyon espesyalite kwonik te devlope bay sipò nan CHWs k ap travay nan DPM. Anplis de sa, yo te devlope yon kolaborasyon aprantisaj pou bay opòtinite pou aprantisaj kamarad ak pataje nan mitan senk FQHCs k ap patisipe nan pwojè a.

Yon fòmasyon pilòt 4-èdtan te devlope an patenarya ak ADCES. Apre fòmasyon pilòt la, yo te fè yon sesyon fidbak ak moun ki te asiste yo. Fòmasyon an te restriktire nan yon kourikoulòm 20 èdtan pou CHWs. Pou dat, 27 CHWs yo te resevwa fòmasyon ak demann pou ogmante opòtinite fòmasyon. Anplis de sa, 5 sesyon aprantisaj kolaborasyon bay antrenè kontinyèl sou pi bon aplikasyon pratik nan modèl la CHW yo te fèt.

Baze sou rezilta yo nan plizyè etid rechèch pi gwo, ki gen ladan NDPP a, bati kapasite nan CHWS kontinye ap yon apwòch pwomèt amelyore rezilta yo nan popilasyon ki gen gwo risk ki pi afekte pa kondisyon kwonik.

Kòm yon pati nan ECHO pwojè COVID-19 nou an pou CHWs nou envite CHWs yo rantre nan yon travay postECHO ki fèt yo kolabore devlope yon prezantasyon ekite COVID-19 ak sante pou kominote yo. Sèvi ak yon fondasyon transfòmasyon endijèn, Xinachtli, objektif la nan pwojè sa a se ogmante kapasite intrinsèques CHWs yo kolektivman devlope ak evalye prezantasyon kominote yo.

Onz CHWs atravè Texas Texas te rankontre ak ekip la ST-AHEC chak semèn nan premye travay nou an. Estrikti a travay gen ladan de eleman konplemantè. Premye eleman an se devlopman nan kourikoulòm lan, aplikasyon, ak evalyasyon. Gwoup la te chwazi sijè sa yo: edikasyon vaksen, ezitasyon vaksen, pataje istwa sou vaksen yo, epi bay enfòmasyon kontak. Pou dezyèm eleman an, nou entegre Pwogram Xinachtli a, yon pwogram gerizon ki baze sou ansèyman endijèn ki swiv Pedagoji Edikasyon Freire a. Entansyon pou enkòpore Pwogram Xinachtli a se devlope koneksyon, pataje istwa pèsonèl, ak demantèlman fo istwa pa dekouvri istwa natif natal yo nan fòs zansèt yo ak bon konprann.

Yo te itilize yon evalyasyon pwogram kalitatif pou eksplore eksperyans CHWs yo pandan gwoup travay la. Entèvyou endividyèl yo te fèt pi byen konprann pèsepsyon CHWs yo nan travay kolaborasyon yo devlope yon prezantasyon pou kominote yo.

Travayè Sante Kominotè (CHWs) gen yon pakèt domèn ladrès ki ka itilize nan yon mòtye nan fason nan divès anviwònman. Anviwònman sa yo ka gen ladan òganizasyon prive, gouvènman an, klinik, ak òganizasyon kominotè. Nan anviwònman klinik, CHWs ka travay nan etablisman sante mantal, pwogram maladi dwòg, mezon retrèt, oswa klinik swen sante. Kontrèman, CHWs ka travay nan anviwònman kominotè nan òganizasyon ki pa Peye-, òganizasyon ki baze sou lafwa, oswa kowalisyon katye / asosyasyon. Konpetans nan CHWS yo ka itilize tou nan pozisyon nan depatman sante piblik lokal oswa eta a oswa lòt ajans gouvènmantal, osi byen ke pou antite pwofi oswa enstitisyon akademik. Atravè tout anviwònman, CHWs ka kenbe pozisyon inik tankou edikatè sante, navigatè, konseye, konseye, reprezantan pasyan / moun, oswa pwomotè. Fleksibilite nan CHWs pèmèt pou apwòch inovatè entegre konpetans yo atravè sektè yo. Atelye entèaktif sa a CHW-dirije pral aplike konpetans C3 ak Komen Indicators fondasyon yo eksplore li te ye wòl CHW ak lide alantou wòl ki pa tradisyonèl ak patisipan yo. Patisipan yo pral gen opòtinite pou aplike konesans ki soti nan sesyon sa a nan objektif karyè yo, anviwònman respektif, ak chemen potansyèl yo.

Petèt ou te tande quote a, "Si Mama pa kontan, pa gen okenn kontan pèsonn." E petèt ou te tande tou yon adisyon nan sa —"Si Granma pa kontan, kouri!" Reyalite a se, gen anpil verite nan deklarasyon sa yo. Poukisa? Fanm yo inikman fèt yo dwe moun kap bay swen. Gen kèk karakteristik komen nan fanm-patikilyèman nan manman ak grann-gen ladan: gras; Lidè; fèm; onèt; te reflechi; donan; saj; ospitalite; tanpere; imilye; adaptab; konpasyon; anseye; lapè; ak okipe. Petèt nou ta dwe kòmanse ak okipe. Èske lis sa a son abitye? Si ou se yon CHW, ou pwobableman li lis sa a epi afime chak karakteristik kòm yon sèl CHWs egzibisyon tou. Literati ki byen dokimante efikasite ak anpil wòl nan CHW. Sepandan, literati a tou rapòte boule-soti kòm yon rezon komen pou wotè nan chW pozisyon. CHWS bezwen pran swen kay yo, fanmi yo, pitit yo—anvan yo ka sèvi moun ki bò kote yo. Si Mama kontan, moun li sèvi kòm yon CHW ap pi kontan tou. Sesyon sa a pral konsantre sou senp, konsèy doable pou CHWs ki se manman, grann, matant, oswa moun kap bay swen, ak entansyon an ede CHWs nan pran swen nan biznis "kay" yo pou yo ka pi byen sèvi biznis "kominote" yo. Espesyalman, sesyon an ap gen ladan men sou aktivite ak dyalòg louvri kote MAMA CHWs ka jwenn reyèl epi ede youn ak lòt soti ak pwòp konsèy yo ak leson lavi aprann. Konsèy yo pral kouvri sijè tankou manje ki bon pou sante, fè egzèsis, òganizasyon, netwayaj, ak relasyon.

KRAZE 3:30 - 3:45 pm CDT

Atelye Wonn B

3:45 - 5:00 pm CDT

Chwazi nan youn nan atelye sa yo.

Bezwen sante mantal nan kominote ki gen koulè mande pou atansyon renouvle ak efò. Moun nwa ak endijèn nan koulè fè fas a pi gwo baryè sistemik jwenn aksè nan swen, ak kèk chwazi pa chache èd akòz stigma pervasive. Klinik sante mobil yo inikman pozisyone pou adrese bezwen san rete sa a nan mitan popilasyon defavorize akòz apwòch fleksibilite yo ak apwòch kominote a.

Fanmi Van, yon klinik mobil ki opere pa Travayè Sante Kominotè (CHWs), te sèvi pi istorikman anba-resous katye pou plis pase 31 ane. Atravè òganizasyon sè li yo, Mobil Sante Map, Fanmi Van se yon lidè nan sektè sante mobil lan ak amelyore travay la nan klinik mobil nan bay swen ekitab nan tout peyi a. Nan 2021, Fanmi Van te lanse wout Sante, yon pwogram sipò ki baze sou kominote a pou ekran, enskri ak refere kliyan ki gen eksperyans detrès sante mantal. Ki te dirije pa CHWs, Sante Roads itilize yon modèl swen kiltirèl ak lengwistikman reponn modèl swen sante soti nan tèt zòtèy.

Pandan atelye sa a, nou pral pataje ki jan nou adapte prèv Òganizasyon Mondyal Lasante ki baze sou Jesyon Plus kourikoulòm Plus pou adrese stigma ak sipòte byennèt mantal. Nou pral diskite sou estrateji siksè, ki gen ladan kominote ki baze sou ak moun ki gen enterè-angaje ak wòl kritik nan CHWs nan agrandi aksè nan bon jan kalite swen sante mantal.

Nou pral definen swen pwòp tèt ou ak swen kominotè. Nou pral defini Rediksyon Mal. Nou pral eksplore zouti atensyon nou ka itilize nan espas travay nou an lè kreye espas ki an sekirite, konbat agresyon mikwo, ak itilizasyon sibstans. Ki jan yo gen konvèsasyon difisil sou ras, klas, idantite sèks, andikap ak seksyalite. Kreye yon Plan Aksyon pou yon CHW.

Sesyon sa a pral bay teknik ak konsèy pou aplike yoga ak meditasyon nan biwo a, nan machin nan, oswa nenpòt kote ou jwenn tèt ou pandan jounen an.

La Asociación de Promotores de Salud de Virginia los invita a participar en el taller educativo que desarrolla temas relacionados con el desarrollo de capacidad comunitaria por medio de la enseñanza o educación a miembros comunitarios.

Las estrategias desarrolladas tendrán un énfasis en salud mental pero pueden ser aplicados a nivel general. Como promotores de salud, nuestra impacto a largo plazo tiene muchísimo más efecto cuando educamos y proveemos herramientas en las manos de lideres comunitarios e individuos impactados por los problemas a resolver.

En esta sesión los participantes tendrán la oportunidad de:

 • definir el significado del desarrollo de capacidad comunitario.
 • analizar el impacto que tienen los módulos educativos en comunidades.
 • informar a líderes e individuos afectados sobre alternativas o soluciones a sus problemas.
 • visualizar el impacto de la salud mental en comunidades en EUA previo, durante y después de la pandemia.
 • reconocer estrategias claves para motivar e informar a nuestras comunidades acerca de ciertos riesgos.
 • identificar herramientas para el manejo y control de la salud mental.
 • evaluar y responder a dilemas comunitarios.

Si estás interesado (a/e/x) en aprender técnicas y estrategias para fomentar el desarrollo de la capacidad en tu comunidad. Y al mismo tiempo quieres invertir y capacitar a líderes e individuos comunitarios por medio de módulos educativos que promueven la salud mental en nuestras comunidades. Y si respondiste si a las afirmaciones presentadas. Entonces, esto suena como algo que no te puedes perder. Nos vemos pronto y recuerda regístrate!

Malgre prèv fò nan wòl CHW nan adrese inegalite sante, amelyore rezilta sante, ak diminye depans swen sante, dirab la nan wòl la CHW nan Pennsylvania (PA) rete nan risk san yo pa yon estrikti finansman alontèm. Atravè PA CHW Kolaborasyon, CHWs ak alye ki sòti nan tout PA yo te aplike yon kanpay CHW-dirije, kanpay defann pou defann finansman dirab pou PA CHWs. Nan 2022, kolaborasyon an te lanse sondaj la CHW Anplwayè, ki te jwenn ke 58% nan patwon PA CHW konte sou sibvansyon kout tèm pou finanse pozisyon CHW (N = 78). Òganizasyon Swen Sante Fizik Sante (PH-MCOs) gen latitid pou enkòpore CHWs atravè pwogram Jesyon Swen Sante Ki baze sou Swen Sante, men se sèlman 13% nan pozisyon CHW ki reprezante nan sondaj la kounye a finanse nan kontra PH-MCO. CHW ak alye ki soti nan PA CHW Kolaborasyon ak PA CHW Asosyasyon devlope yon kout fòmèl ki dekri background nan, rezilta sondaj, ak rekòmandasyon pou solisyon finansman alontèm nan PA. Devlopman sa a te mennen nan angajman aktyèl kolaborasyon an ak lejislatè leta yo ak ofisyèl leta yo pou defann finansman dirab pou CHWs atravè kontra Òganizasyon Medicaid ak Kontra Pou Swen Kontwole. Nou pral pale sou aprantisaj nan efò nou an, rezilta sondaj 2023 nou yo, ak pwochen faz apwòch nou an.

Nou konnen ke yon divès, ekitab, ak enklizif CHW se yon sèl plis inovatè ak siksè. Atravè mendèv la CHW, nou anbrase divèsite nan background, pèspektiv, kilti, ak eksperyans, ak ansanm ak patnè nou yo pwojè a Rover Wouj ap ofri opòtinite pou CHWs yo dwe lidè kominotè yo epi ede manm kominote yo anbrase DE&I.

Pwojè Sembrando Amor a se yon kolaborasyon ant ekspè nan kominote a ak eksperyans ap viv, ajan sante kominotè, ak chèchè aksyon. Objektif la se te konsepsyon yon pwofondè an pwofondè, enklizif, ak ekitab patisipan yo konprann eksperyans yo, istwa, ak priyorite nan Nwa, Endijèn, ak Moun nan Koulè (BIPOC) paran yo ak pataje ekspètiz yo nan pwòp mo yo ak imaj yo. Patnè itilize metòd rechèch patisipan yo pataje, vizyalize, epi sèvi ak istwa ekspè kòm prèv eksperyans yo ak sistèm swen sante a. Kle messaje, Desen anime, foto, ak priyorite pou kominote a ak espas klinik yo te devlope pa Ekspè Kominotè ak prezante nan ekspozisyon fotovo, yon diskisyon panèl, ak yon desen ki pi ba. Done kalitatif yo te anrejistre,
transkri, kòd, ak analize sipòte pwosesis la rechèch an jeneral. Zòn priyorite yo pou amelyorasyon enkli kreye espas retrèt ki bay sipò nan kote piblik ak prive ak diminye stigma alantou retrèt nan piblik; angaje patnè nan nesans moun; mete aksan sou konesans entènasyonal; kreye dirab, kiltirèlman enfòme, ak lengwistikman-divès edikasyon, resous, ak sipò sistemik; kontablite pou defi espesifik fè fas a paran BIPOC; ak ogmante aksè a doulas ak travayè nesans. Istwa yo ki parèt ankouraje enstitisyon yo chanje politik ak atitid ak ankouraje konpetans kiltirèl ak lengwistik pou plis rezilta ekitab.

Avèk diminye finansman pandemi pou Travayè Sante Kominotè (CHW) inisyativ kòm bezwen sante kominotè pèsiste, patenarya piblik-prive ka ranfòse dirab la nan mendèv la CHW. Depatman sante piblik ak filantropi prive chak pote byen inik ak limitasyon. Ansyen an gen eksperyans kominote a ekspansyon rive ak eksperyans lidèchip pwogram, Tandiske lèt la ofri fleksibilite aplikasyon ak adaptabilite. Aliyman entansyonèl pral maksimize resous limite, kapasite, ak lajè nan sèvis sipòte mendèv la CHW. Yon depatman sante piblik ak plizyè filantwopi sante lokal k ap sèvi konte banlye Cook, Ilinwa ap bati yon patenarya pou teste apwòch sa a, rekonèt vizyon sipèpoze yo, estrateji, ak moun ki gen enterè. Avèk sipò nan men yon òganizasyon zo rèl do ak yon founisè fòmasyon CHW-dirije, òganizasyon sa yo ap navige defi yo ak opòtinite pou bati yon patenarya piblik-prive pou soutni mendèv lokal CHW lokal la.

Nan seyans atelye sa a, nou pral pataje sa ki te fè apwòch sa a mityèlman atire, ki jan patnè yo ap kite fòs òganizasyonèl yo ak jere diferans pou kolaborasyon nan lavni. Nou envite CHWs ak alye yo pataje eksperyans yo ak bati kwa-sektè patenarya, ak kolektivman devlope estrateji pou avanse patenarya piblik-prive pou CHW dirab nan rejyon yo.

Pandemi COVID-19 la egzajere liy fòt ki deja egziste alantou inegalite. Prèske lannwit lan CHWs te pivote soti nan yon kay ki baze sou yon modèl aleka, modèl telehealth. Pandan ke pandemi an manyifik yon "divize dijital" ak inegalite nan swen sante pou kominote ki pote chay ki pi wo nan maladi kwonik, ak ekspoze pouvwa diferans ant mendèv la CHW ak sistèm swen sante gwo, li tou make enpòtans ak ladrès nan òganizasyon kominote ki baze sou CHW nan pon sa yo. Kijan Òganizasyon Kominote ki baze sou Kominote, Sant Sante Federal ki kalifye, ak travay filantwopik ansanm pou pon divize dijital la pandan y ap kreye yon modèl kowòdinasyon swen solid pandan yon tranzisyon pou swen ki baze sou valè? Patisipan yo pral ranmase leson yo aprann nan men yon pasyan ki santre, modèl kowòdinasyon swen ki baze sou teknoloji aplike pa AIRnyc ak Sun River Health avèk sipò nan Fondasyon NY Health. Kont seri pandemi an, inovasyon sa a tap chèche bati alfabetizasyon sante ak ladrès navigasyon telehealth nan mitan pasyan ki gen gwo risk, pandan y ap fè tès kapasite modèl la anba NYSDOH Sosyal Detèminan Sante ak Valè ki baze sou kondisyon peman ki baze sou. Sesyon dyalòg sa a ki baze sou dyalòg pral reflechi sou opòtinite yo ak kontrent rankontre pa pasyan, CHWs ak SRH, ak ki jan pwogram nan pivote. Sèvi ak planifikasyon senaryo, nou pral espekile sou posib
iterations nan modèl sa a nan yon mond pòs-pandemi.

K ap viv nan yon zòn riral san yo pa gen telekominikasyon ki apwopriye tankou yon estasyon radyo, chanèl nouvèl ak jounal nan pwòp lang natif natal yo, fè li trè difisil yo rive jwenn kominote koulè yo. Manm kominote ki soti nan orijin divès bezwen yon sous enfòmasyon ak resous. Sa mande tan pou yo fè konfyans nan yon òganizasyon epi ouvètman pale sou bezwen yo. Kowòdonatè Hmong ak Kominote Panyòl yo ak ajan sante kominotè yo (CHWs) rive jwenn manm kominote a nan plizyè fason pou etabli konfyans epi rete jiska dat sou nouvo enfòmasyon, resous, pwotokòl, règleman ak direktiv konsènan COVID-19 ak vaksen yo. Resous sa yo lè sa a yo bay manm kominote a nan pwòp lang yo.

Rezo Kominikasyon Hmong ak Ispanyola (H2N) kolabore ak òganizasyon sante piblik, sistèm sante, ajans resous, ak òganizasyon kominotè yo bay Hmong ak kominote panyòl ki gen resous ak zouti pou amelyore rezilta sante ak diminye diferans sante.

Nan sesyon sa a, patisipan yo pral konnen ki jan CHWs ka etabli relasyon solid ak koneksyon bay sipò nan lavni ak èd nan popilasyon defavorize. Yo pral aprann tou kijan pou ankouraje manm kominote yo pou pataje enkyetid yo ak lide yo, ki pèmèt CHWs pi byen konprann ak sèvi kominote sa yo.

Sesyon atelye sa a pral konsantre sou aplike fason pou amelyore sante kominote a lè yo aprann kreye yon sous manje dirab pou adrese detèminan sosyal sante yo. patisipan yo ap:

 • Konprann, dekri ak idantifye ki sa yon dezè manje ye ak enpak la li gen sou sante ak byennèt moun k ap viv nan kominote a ak kominote a kòm yon antye.
 • Aprann benefis ki genyen nan Smart apwovizyone lokalman fwi ak legim
 • Aprann enpòtans pou aprann kijan pou grandi epi kiltive pwòp sous manje dirab yo
 • Konprann enpak aprantisaj kijan pou grandi pwòp sous manje dirab yo gen sou sante yo, sante fanmi yo ak kijan li amelyore sante kominote yo
 • Aprann kijan pou patisipe nan efò tankou sa a nan kominote yo oswa kòmanse pwòp inisyativ yo yo kreye ak aplike aktivite sa yo kote y ap viv la.

Si se trata de nosotros, de nuestra comunidad allí vamos a estar. Si se sou nou ak kominote nou an, nou pral la. Pwomotoras, Travayè Sante Kominotè ak Reprezantan Sante Kominotè yo se ekspè nan pwòp bezwen mendèv yo, bezwen kominotè yo epi yo te chanpyon lokal, eta ak nasyonal pavaj fason hacia unagna y sana, nan direksyon pou yon lavi ki an sante ak diyite. Nan sesyon sa a nou pral mete aksan sou ak angaje patisipan yo nan yon patisipan, sesyon dinamik ak enèji mete aksan sou efò lokal, eta ak efò defans nasyonal ak idantifye fason yo kolektivman kontinye kreye chemen pou kowòdone P / CHW / R sistèm chanjman pa mete aksan sou travay la defans kritik deja pran plas ki te dirije pa pwomotoras. Join nou jan nou pataje edikasyon popilè "resèt" enèji dinamik pran ak pataje istwa defans pwòp nou yo ak vizyon pou sistèm chanjman!

Adrianna (Annie) Evans ak Margaret Nilz soti nan Asosyasyon Ofisyèl Sante Eta ak Teritorial (ASTHO) ap prezante yon entwodiksyon nan prensip enklizyon andikap ki gen ladan:

 • Yon BECA de travay ASTHO a sou enklizyon andikap nan efò pou reponn a pandemi COVID-19 la.
 • Insights nan eksperyans te viv yo enkli bezwen moun k ap viv ak andikap nan repons COVID-19 la
 • Yon entwodiksyon nan politik andikap
 • Insights sou kòman yo konekte ak travay avèk kominote a.
 • Enpòtans lang plenn
 • Resous ak patenarya

Patisipan yo pral envite yo angaje yo nan divès moman pandan prezantasyon an epi reflechi sou fason nouvo aprantisaj yo ka gen enpak sou travay yo nan adrese bezwen sante kominote yo.

Depi 2010, kominote Azyatik ak Ameriken nan zòn metwopolitèn Austin lan gen prèske double nan gwosè e kounye a, se gwoup la demografik ki pi rapid nan Austin. Malgre kwasans eksponansyèl sa a, òganizasyon ak enstitisyon ap lite pou konprann ak sèvi yon popilasyon k ap anglomen yon kantite peyi, kilti, lang, ak istwa. 

Nan sesyon sa a, CHWs ak lidè nan AACHI ak Austin Public Health pral pataje enpòtans ki genyen nan swen lengwistik, ki jan òganizasyon yo ka aplike pwòp plan aksè lang yo, ak leson yo aprann nan yon santral san bi likratif sou devlopman yo nan aplikasyon nan Plan Aksè Lang yo pou sèvi kominote imigran Azyatik yo nan Santral Texas. 

Sesyon fòmasyon

2:15 - 4:30 pm CDT

Chwazi nan youn nan fòmasyon sa yo fasilite.

Adapte nan pwogram sètifika konplè 2 jou nou an. Sa a atelye entansif Customized ede bati ladrès pou nouvo ak sipèvizè ki deja egziste nan anplwaye liy devan yo. Si ou se yon CHW ki enterese nan dirijan yon ekip oswa yon sipèvizè CHW ki deja egziste, fòmasyon sètifika sa a ap ede ou grandi. Chak klas Customized satisfè bezwen moun yo ak òganizasyon yo. Tout materyèl fòmasyon yo enkli.

Pou moun Latinx, kominote a se yon poto pou sante emosyonèl ak byennèt. Malerezman, pifò pwogram sante mantal gen tandans neglije bon konprann natirèl kominote a ak ki jan kominote a ak kilti ka sous pou gerizon. Se poutèt sa, nou te kreye yon pwogram ki onore travay kominote a epi rekonèt pouvwa a nan ajan sante kominotè (CHWs) ak lidè kominotè yo nan sipòte sante emosyonèl ak mantal nan Latinx. Prezantasyon sa a pral ilistre pwogram Liberasyon Kominote nou an konsantre sou ekipe ak ABILITABLE CHWs pou adrese bezwen sante mantal nan kominote Latinx la. Plis pase 120 CHWs yo te resevwa fòmasyon nan Oregon nan modèl sa a. Apre patisipasyon yo, CHWS te gen yon sans ogmante nan kominote a ak konfyans ki gen rapò ak sante mantal ak emosyonèl ak amelyore konesans, enfòmasyon ak ladrès sou sante mantal. Epitou, yo te demontre pi gwo kapasite pou yo idantifye tèt yo lè tèt li oswa lòt moun bezwen sipò sante mantal ak resous.

Patisipe nan rechèch ak evalyasyon se youn nan wòl debaz yo rekonèt nan CHWs pou chak pwojè a CHW Consensus. Pandan ke CHWs yo lajman patisipe nan kolekte done pou etid rechèch, li toujou relativman ra pou CHWs yo dwe patisipe nan tout faz nan rechèch ak evalyasyon, ki soti nan idantifikasyon nan kesyon rechèch ak apwòch nan analiz de done ak difizyon nan rezilta yo.

Nan atelye entèaktif sa a, fasilitatè yo pral sèvi ak metòd edikasyon popilè / moun nan sipòte patisipan yo ogmante abitye yo ak konfò ak tèminoloji rechèch kle ak konsèp. Ansanm, gwoup la pral idantifye benefis kle nan patisipasyon kle nan rechèch. Finalman, fasilitatè yo pral sèvi ak yon etid ka pou pèmèt patisipan yo fè eksperyans ak bati ladrès nan aspè kle nan sik la nan rechèch ak evalyasyon. Patisipan yo ap soti nan atelye a ak ogmante konfyans yo dwe patisipe nan rechèch ak defann pwòp patisipasyon yo.

Pandan pandemi an, CHWS te oblije byen vit adapte yo dwe yon pati nan ekip repons ijans kominote a. Sant Fòmasyon AzchoW a rankontre anpil demann pou adrese bezwen yon kominote nan kriz; sa ki lakòz Preparasyon Ijans pou fòmasyon CHWS; Atelye sa a gen ladan sa nou konsidere esansyèl nan prepare CHWs kòm ajan plon nan repons ijans kominote a, pran an konsiderasyon relasyon konfyans yo deja genyen ak kominote yo sèvi yo. AzCHOW Fòmasyon Sant gen yon apwòch fòmasyon sistematik nan ki CHWs yo prepare anvan evènman an, ak fòmasyon espesifik ki bay yo ak konesans ki nesesè yo ak zouti yo reponn pandan yon ijans, ak fòmasyon adisyonèl konsantre sou rekiperasyon kominote a apre ijans lan. Enfòmasyon an ka adapte yo ak diferan kalite ijans: tan ki gen rapò ak tanperati, atak teworis, ki gen rapò ak sante, aksidan / oswa neglijans. Youn nan eksperyans aprantisaj Pandemi Covid-19 la se ke li te ede nou idantifye zòn nan ki plis fòmasyon CHW se trè nesesè, modèl fòmasyon sa a enplike nan yon apwòch miltidisiplinè ki pral ede bati kapasite CHW a ak konfyans mennen efò rekiperasyon kominote a nan nenpòt ki kalite kriz.

Oganizasyon Mondyal Lasante (KI), ak anpil lòt antite sante ap reyalize ke kote yon moun fèt, leve soti vivan, jwe, travay, laj, ak mouri; ak baryè yo alantou zòn sa yo, yo mare kole kole ak sante moun sa a. Detèminan Sosyal sa yo (SDOH) te vin pwen fokal nouvo devlopman nan swen pasyan yo, men ki jan ou idantifye detèminan sosyal sa yo nan sante? SODH parèt kòm baryè ke yon moun dwe simonte ki anpeche yo jwenn aksè a swen sante.

Avèk èd Travayè Sante Kominotè yo (CHW a)/Promotores, anpil Sant Sante Kominotè (CHCs), yo te kapab idantifye baryè SDOH epi ede moun jwenn resous oswa asistans pou adrese baryè sa yo ki anpeche yon k ap viv an sante. Yon zouti depistaj SDOH ka itilize kòm yon fòm konsomasyon CHW ak yon pasyan ki rive nan klinik la. Fòm depistaj la ka kouvri yon seri de baryè SDOH ki gen ladan men yo pa limite a aksè swen sante, transpò, lojman san danje, depans k ap viv, ensekirite manje, edikasyon, ak travay. Li esansyèl pou yon CHW swiv-up sou resous yo oswa asistans yo bay simonte baryè sa yo.

Kòm reprezantan sante kominotè (CHRs) ak manm nan yon Endyen Ameriken oswa Alaska Natif natal (AI/ AN) kominote a, nou okipe yon pozisyon inik ki sèvi kòm yon pon ant lòt manm kominote ak founisè swen sante.

Atelye / fòmasyon sa a ede ou aprann kijan pou itilize idantite ou ak kouman yo re-reveye konsyantizasyon pwòp tèt ou-konsyantizasyon ak pozisyon ou yo vin yon lidè efikas nan kominote w la ki ankouraje ak amelyore sante ak byennèt kominote w la.

Menm si ou pa janm te wè tèt ou kòm yon lidè anvan, ou pral dekouvri ki jan modèl nan sante ak byennèt, ak estil lidèchip ede ou vin yon lidè enfliyan kòm yon CHR k ap sèvi nan kominote ou. Ou pral aprann kijan pou idantifye ladrès ak kalite pèsonèl ou deja genyen ki enspire lòt moun pran aksyon yo bezwen pou amelyore lavi yo ak sante yo. Anfen, ou pral aprann tou ki jan ou te deja pratike lidèchip nan wòl ou kòm yon CHR.

Ekip pwojè C3 la gen entansyon bay yon sesyon fòmasyon men-sou sesyon fòmasyon entèaktif kote CHWs ak alye ka kolabore ansanm nan yon kat jeyografik / espas analiz ki aliyen nan wòl yo pwojè C3 ak konpetans. Patisipan yo pral lè l sèvi avèk diferan deskripsyon travay ak travay nan yon fèy kat jeyografik yo travèse konpreyansyon yo sou aplikasyon an nan wòl debaz C3 pwojè ak konpetans. Anplis de sa, patisipan yo ap gen yon opòtinite pou angaje yo nan yon evalyasyon pwòp tèt ou-yo idantifye fòs nan wòl te jwe ak espas nan wòl te jwe. Patisipan yo pral divize an de gwoup: Aplike pou ak soutni travay nan wòl CHW ak anplwaye ak rekritman CHWs. Diskisyon gwoup pral pèmèt patisipan yo pataje ak aprann nan men youn ak lòt nan idantifye resous yo adrese espas ki nesesè nan devlopman karyè yo. Alye CHW yo pral gen tou yon opòtinite yo devlope yon deskripsyon travay ki aliyen nan wòl debaz C3 ak konpetans. C3 Pwojè tou gen entansyon itilize sesyon sa a yo idantifye espas nan wòl aktyèl ak konpetans.

KRAZE 5:00 - 5:15 pm CDT

Sesyon fèmen

5:15 – 5:45 pm CDT

Antre nan nou tounen nan sal la yon dènye fwa pou fèmen remak ak remèsye-ou soti nan Direktè Egzekitif NACHW a ak lòt envite.

Fen Konferans Inite