Mèsi NACHW Inite Konferans Inite Patwone!

Nou kapab pote ansanm CHWs nou yo, alye ak patnè gras a Esponnsò sa yo, ki ap envesti nan travay enpòtan nou fè nan kominote lokal nou yo. Mèsi pou ede nou elve mendèv CHW nou an anba tèm ane sa a, "Travayè Sante Kominotè: Mendèv Nou bezwen pou mond lan Nou vle."

Esponnsò nou yo!

PATWONE KONFERANS

Sistèm Kowòdinasyon Swen

Sistèm Kowòdinasyon Swen (CCS) te travay pou yon dekad pou kolabore ak kominote yo nan desine solisyon sante kominotè pou adrese bezwen rezidan yo. Travayè Sante Kominotè yo esansyèl pou adrese bezwen gwo risk pou yon moun ak adrese pwoblèm sante kominotè ki egziste jodi a. CCS bay fòmasyon, konseye ak lojisyèl dokiman ki fèt pou pèmèt ak amelyore yon CHW nan travay jou-a-jou yo nan fè yon enpak pozitif nan kominote yo. Dokiman an fè pa CHWs yo nan jaden an k ap sèvi kliyan yo ap bati fakti bòdwo dèyè sèn yo ak fasilman ekstrè nan rapòte sipòte mizisyen desizyon kominotè ak moun ki gen enterè reyèl, ap viv done ki sòti nan kominote yo.

https://ccs.health/

PATWONE REYINYON ANYÈL

Rockefeller__Logo

Swen sante medikal

Nan Kominote Etazini - Eta, nou sèvi dè milyon de Ameriken, anpil nan yo ki kontan ak kondisyon medikal konplèks sou tèt yon defi chak jou pou fè fini rankontre. Se poutèt sa nou ini dèyè misyon nou an: ede moun viv lavi an sante epi fè sistèm sante a pi byen pou tout moun. 

http://www.uhccs.com

DONATÈ MISYON

CHANPYON INITE NACHW

McKesson

McKesson se yon lidè swen sante divèsifye ki manyen nòmalman tout aspè nan sante. Nou fè efò pou avanse rezilta sante pou tout moun nan fè bon jan kalite swen plis aksesib ak abòdab. Gide pa valè nou yo, nou amelyore swen nan chak anviwònman- yon sèl pwodwi, yon sèl patnè, yon sèl pasyan nan yon moman. Vizite www.mckesson.com pou aprann plis.

NACHW PATNÈ ESTRATEJIK

Swen Waymark

Waymark se yon konpayi benefis piblik dedye a amelyore aksè ak kalite swen pou moun k ap resevwa Medicaid. Nou patnè ak plan sante ak founisè swen prensipal yo diminye disparisyon ak amelyore rezilta nan teknoloji-pèmèt, swen ki baze sou kominote a. Ekip lokal nou yo nan ajan sante kominotè, famasyen, terapis ak kowòdonatè swen itilize syans done propriétaires ak teknoloji aprantisaj machin pou delivre entèvansyon ki baze sou difisil-a-rive nan popilasyon pasyan yo. Pou plis enfòmasyon, ale sou www.waymarkcare.com   

DEFANSÈ KOMINOTE NACHW YO

Fondasyon Swen Sante Kalifòni

Fondasyon Swen Sante Kalifòni an se yon fondasyon san bi likratif, san bi likratif ki travay pou amelyore sistèm swen sante a pou tout Kalifòni yo gen swen yo bezwen. Nou konsantre espesyalman sou asire w ke sistèm lan ap travay pou Californe ak revni ki ba ak pou kominote ki te tradisyonèlman fè fas a pi gwo baryè yo pran swen

Sant pou Aliman Sante Kominotè

Misyon Sant pou Aliyman Sante Kominotè se itilize modèl ki baze sou ak estrateji angajman siyifikatif pou ko-kreye solisyon ak lidè kominotè ki adrese inegalite sante kòmanse ak Kawolin disid, e kounye a, rejyonalman ak nasyonalman. Ki te dirije pa yon ekip divès, travayè sante kominotè ki gen eksperyans, CCHA bay fòmasyon, asistans teknik, kapasite bilding ak defans pou ak pa mendèv la CHW. Vizite sit entènèt nou an communityhealthalignment.org pou plis enfòmasyon. 

SIPÒTÈ KOMINOTE NACHW

ZANMI NACHW YO