Hội nghị đoàn kết nhân viên y tế cộng đồng quốc gia và Hội nghị thường niên:

Nhân viên y tế cộng đồng: Lực lượng lao động chúng ta cần cho thế giới chúng ta muốn

Giải thưởng Hy vọng &; Chăm sóc: Công nhận các đồng nghiệp của bạn trong cộng đồng.

Nhân viên Y tế Cộng đồng đang làm việc chăm chỉ ở tuyến đầu trong cộng đồng của chúng tôi, đóng vai trò là những người ủng hộ đáng tin cậy cho việc trao quyền và công bằng xã hội. Đó là lý do tại sao NACHW muốn công nhận các CHW gương mẫu trong Giải thưởng Hy vọng &; Chăm sóc hàng năm lần thứ hai của chúng tôi, sẽ được trình bày trực tiếp tại Hội nghị Thống nhất tại Gala thường niên lần thứ 1 của chúng tôi vào Thứ Sáu, ngày 4 tháng Tám.

Là tai mắt của tổ chức quốc gia của chúng tôi, chúng tôi tin tưởng vào bạn để chia sẻ những câu chuyện về CHW mà bạn biết vượt lên trên và hơn thế nữa. Chúng tôi mời các CHW, đối tác và đồng minh của chúng tôi đề cử tất cả các CHW xứng đáng, những người thể hiện các giá trị tổ chức của chúng tôi về tự trao quyền, công bằng xã hội và bình đẳng, quyền tự quyết, phẩm giá và sự tôn trọng, đoàn kết và liêm chính.

GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng Chăm sóc trong Covid

Tôn vinh các CHW đã vượt lên trên và hơn thế nữa để hỗ trợ cộng đồng liên quan đến Covid trong đại dịch

Giải thưởng Hope in Healthcare

Tôn vinh các CHW thể hiện công việc gương mẫu để đạt được công bằng y tế

Giải thưởng Tầm nhìn Công bằng &; Công lý

Tôn vinh các CHW đã có những bước tiến trong việc thúc đẩy công bằng chủng tộc và công bằng xã hội

Giải thưởng Đại lý Thay đổi

Tôn vinh các CHW đã cống hiến cuộc đời của họ cho can thiệp bạo lực cộng đồng và / hoặc công dân trở về.

Giải thưởng Thành tựu trọn đời

Tôn vinh các chuyên gia nghề nghiệp lâu năm (20+ năm) và những tác động mà họ đã tạo ra cho cộng đồng của họ

Các CHW được chọn sẽ được vinh danh tại Gala thường niên lần thứ 1 của NACHW tại Hội nghị Thống nhất, tháng Tám vào thứ Sáu, ngày 4 tháng Tám.

Vui lòng gửi đề cử của bạn trước Thứ Tư ngày 31 tháng Năm.

Câu hỏi? Vui lòng gửi email cho [email protected].

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Hội nghị Thống nhất!